ЗА НАС


Фирмата "Иком Сървиз" е създадена през 2004 година в България като акционерно дружество. Предприятието е регистрирано от 20.08.2004г. в публичния регистър на Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/, като компания осъществяваща обществени електронни съобщения по чл.33, ал.1, т.1 от Закон за електронни съобщения /ЗЕС/.

Основната дейност на фирмата е предоставяне на телекомуникационни услуги, достъп до интернет, оптична и лан свързаност, отдаване под наем на техника и кабелно-разпределителна мрежа в градовете Велико Търново, Г.Оряховица, Лясковец и селата Самоводене, Първомайци и с. Арбанаси.

От 2004 г. до 2007 г. компанията работи само с корпоративни клиенти на който предоставя услугата пренос на аналогов телевизионен сигнал за нуждите на кабелните оператори в района, чрез собстена коаксиална мрежа.

"Иком Сървиз" АД непрекъснато се стреми да разширява дейността си и от 20.12.2007 г. започва да разпространява услугите, който предоставя и в гр. Горна Оряховица, гр. Лясковец и с. Първомайци. Същата тази година компанията разширява продуктовия си асортимент и започва предлагането на услугата "Пренос на данни" за нуждите на корпоративни клиенти.

През 2008 г. предприятието повишава качеството на предлаганите от него услуги чрез преструктуриране на кабелната мрежа от "коаксиална" в "хибридна оптично-коаксиална". Този тип мрежа позволява на компанията да предложи на клиентите си по-високи скорости при преноса на данни и телевизионен сигнал. Наличието на хибридна оптично-коаксиална мрежа дава възможност на "Иком сървиз" АД да предложи на кабелните оператори в региона освен аналогови и цифрови телевизионни програми.

През 2009 г. предприятието разширява значително продуктовото си портфолио, като започва да предоставя услугата "интернет достъп" и цифровизира част от излъчваните телевизионни програми за корпоративни и крайни клиенти.

От 27.03.2009 г. Европейският съюз задължава всички държави членки да започнат процеса по въвеждане на цифровия сигнал и да прекратят напълно аналоговото ТВ излъчване и до 2012 г. България като страна членка е поела конкретен ангажимент да спази директивата до 2015 г. В резултат на това се увеличи потребността на кабелните оператори да получават по-голям брой цифрови програми.

В отговор на тези потребности, "Иком Сървиз" АД започва излъчването на 45 цифрови програми, който предоставя на кабелните оператори в региона.

Приложение No.5 към чл. 38 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения Параметри за качеството на предоставените услуги и обслужване за 2014 г.


» Свали от тук (PDF)