Основни етапи на технологичния процес


Дейността на "Иком сървиз" АД е свързана с приемане, преработка (модулиране) и пренос на данни и телевизионни сигнали за корпоративни клиенти чрез собствена хибридна оптично-коаксиална мрежа. Дейността е структурирана в три основни направления, насочени към обезпечаване на нуждите на кабелните оператотори от пренос на високакачестени телевизионни и интернет сигнали:

» Пренос на данни за корпоративни клиенти - същността на услугата се състои в преност на данни от точка А до точка Б и се осъществява, чрез хибридната оптично коаксиалсилна мрежа, която се изполва за пренос на телевизонни сигнали. Услугата се използва само от бизнес клиенти, имащи необходимост от бърз и сигурен обмен на корпоративни данни. Основни потребители в това направление са компнаии като: клонове на "ДСК"АД в област В.Търново, магазини на "БИЛЛА-БЪЛГАРИЯ" в област В.Търново, Окръжен съд и районен съд - В. Търново и т.н.

» Приемане, модулиране и пренос на интернет сигнали - Достъпът през кабелна мрежа обикновено се осъществява по технологията DOCSIS, която изисква хибридна оптично-коаксиална инфраструктура до крайния потребител. DOCSIS (Data Over Cable System Interface Specification) е стандарт при преноса на информация върху смесените оптично-коаксиални мрежи на кабелните оператори (Hybrid Fiber-Coax (HFC)). Кабелните модеми, работещи по този стандарт, са в състояние да осигуряват непрекъсната, гарантирана и сравнително високоскоростна комуникация. DOCSIS 2.0 , с която оперира мрежата на "Иком Сървиз" АД, предлага силно увеличен обратен канал -до 30Mbps, което позволява използването на симетрични услуги (видео-конферентна връзка).

До момента се различават два основни вида DOCSIS, които се различават по широчината на използваните канали:
North American DOCSIS — CableLabs 6MHz за прав канал и от 5 до 42 MHz за обратен канал и EuroDOCSIS — ComLabs 8MHz за прав канал и от 5 до 65 MHz за обратен канал

Обикновено, няколкостотин абоната могат да споделят 6MHz (8MHz EuroDOCSIS) прав канал и един или повече обратни канали. Правият канал е съвместим с транспортната модулация MPEG (QAM 64, QAM 256) и може да предостави до 40Mbps. В DOCSIS 1.0 и 1.1 обратният канал може да бъде до 3,2 MHz (~10Mbps), а в DOCSIS 2.0 – до 6,4 MHz (~30Mbps). Когато абонат ползва услугите на кабелната мрежа, кабелния оператор използва абонатен кабел, който директно влиза в дома на абоната и се свързва към телевизора и посредством разклонител към кабелния модем. Коаксиалният кабел се свързва към кабелния модем, който пък се свързва към Ethernet картата на компютъра на абоната.

Интернет достъпът който "Иком Сървиз" АД предлага на свойте корпоративни кленти използва технологията DOCSIS 2.0 с технологично ограничение на максималната скорост до 24Mbps. Услугатa се извършва посредством хибридната оптично-коаксиалсилна мрежа която се изполва за пренос на телевизонни сигнали.