Фирмата "Иком Сървиз" е създадена през 2004 година в България като акционерно дружество. Предприятието е регистрирано от 20.08.2004г. в публичния регистър на Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/, като компания осъществяваща обществени електронни съобщения по чл.33, ал.1, т.1 от Закон за електронни съобщения /ЗЕС/.

Основната дейност на фирмата е предоставяне на телекомуникационни услуги, достъп до интернет, оптична и лан свързаност, отдаване под наем на техника и кабелно-разпределителна мрежа в градовете Велико Търново, Г.Оряховица, Лясковец и селата Самоводене, Първомайци и с. Арбанаси.От 2004 г. до 2007 г. компанията работи само с корпоративни клиенти на който предоставя услугата пренос на аналогов телевизионен сигнал за нуждите на кабелните оператори в района, чрез собстена коаксиална мрежа.

"Иком Сървиз" АД непрекъснато се стреми да разширява дейността си и от 20.12.2007 г. започва да разпространява услугите, който предоставя и в гр. Горна Оряховица, гр. Лясковец и с. Първомайци. Същата тази година компанията разширява продуктовия си асортимент и започва предлагането на услугата "Пренос на данни" за нуждите на корпоративни клиенти.

» Прочети повече

Таблица за скоростта на услугите към абонатитеERDF-c

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
„ИКОМ СЪРВИЗ“АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по процедура: BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия   за преодоляване на икономическите последствия  от пандемията COVID-19"

 

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.073
Договор №: BG16RFOP002-2.073-12701-C01
Начало на проекта: 04.09.2020г.

Край на проекта: 4.12.2020г.
Място на изпълнение: гр. Велико Търново
Обща стойност (в лева): 10 000 лв.
Размер на европейско финансиране (в лева): 8 500 лв.
Размер на национално финансиране (в лева): 1 500 лв.
Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ по проект:

“Подкрепа на микро и малки предприятия   за преодоляване на икономическите последствия  от пандемията Covid-19"   

с „ИКОМ СЪРВИЗ“АД  по Договор: BG16RFOP002-2.073-12701-C01