Можете да изберете устройства от Иком Сървиз, или да използвате собствени:

Крайни устройства за услугата достъп до интернет Комбинирани кабелни модеми с вграден Wi-Fi рутер и отделни самостоятелни Wi-Fi рутери. Техническите характеристики на модемите с вграден Wi-Fi и самостоятелните Wi-Fi рутери трябва да покриват стандартите за Wi-Fi, а именно: IEEE802.11b/g/n/ac.
Крайни устройства за услугата цифрова телевизия Цифрови приемници поддържащи SD (Standard-Definition) и/или HD (High-Definition) покриващи стандарта DVB-C като интерфейсите за дъстъп са: HDMI и Audio/Video